HB Havşa Başlı Metrik Vidalar

HB HAVŞA BAŞLI METRİK VİDALAR

DIN 963 ISO 2009 – TS EN 80/18
HB HAVŞA BAŞLI METRİK VİDALAR

DIN 963 ISO 2009 – TS EN 80/18